Ekologicky obnovitelná móda

100% recyklované oděvy a jejich způsob využití je našim prvořadým cílem

Obchodováním s použitými oděvy se spolupodílíme na ochraně životního prostředí. Oděvy recyklujeme do několika kategorií, od nejlepších kvalit použitého textilu až po stěrky určené pro průmysl.                                     

Ceníme si toho, že námi recyklované oděvy nekončí na skládkách a mají další využití.  

Recyklované oděvy jsou mezinárodně považovány za obnovitelný zdroj a naši zákazníci se tímto podílejí  na snižování emisí skleníkových plynů na celé naší krásné planetě Zemi a šetří otrockou práci dětí a lidí v rozvojových zemích.